Хясаан пептид

бүтээгдэхүүн

  • Oyster Peptide

    Хясаан пептид

    Хясаан пептид бол жижиг молекулын коллаген пептид бөгөөд үүнийг шинэхэн хясаа эсвэл байгалийн хатаасан хясаанаас урьдчилан урьдчилан боловсруулж, бага температурт чиглэсэн био-фермент боловсруулалт хийх технологиор гаргаж авдаг. Хясаан пептид нь микроэлементүүд (Zn, Se гэх мэт), далайн хясааны полисаха аялал, таурин агуулдаг бөгөөд эдгээр нь бидний биеийг хамгаалах, сурталчлахад хамтран ажилладаг. Энэ нь хоол хүнс, эм зүй, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүдэд өргөн хэрэглэгддэг