Волнат пептид

бүтээгдэхүүн

  • Walnut Peptide

    Волнат пептид

    Волнат пептид бол жижиг молекул коллаген пептид бөгөөд түүнийг хушгагаас био-ферментийн боловсруулалт, нам температурт мембраныг ялгах технологиор гаргаж авдаг. Волнат пептид нь илүү сайн тэжээллэг шинж чанартай бөгөөд энэ нь хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй, аюулгүй ажиллагааны түүхий эд юм.